• Stubbfresing

    Vi utfører stubbfresing for alle som har behov for dette, uavhengig av om vi her felt treet eller ikke.